ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Албена Младенова (англ. ез.)

преп. Албена Младенова (англ. ез.)

e-mail: amladenova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: Методика на чуждоезиковото обучение; Съставяне на изпитни материали

Възможности за експертиза в областта на: Съставяне на тестови задачи по английски език.

Преподавателски интереси в областта на: Съвременни методи в преподаването на чужди езици. Английски език за специални цели. Технически средства в чуждоезиковото обучение.

Образование: Магистър по Приложна лингвистика, 1992 – 1996 г. Нов български университет

Членство в организации: член на BETA-IATEFL