ДепартаментЧужди езици и култури

Гл. ас. Станимир Мичев (испански ез.)

Гл. ас. Станимир Мичев (испански ез.)

 

 

e-mail: smichev@nbu.bg

 

Име: гл. ас. Станимир Мичев

e-mail: smichev@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: отчислен с право на защита

Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода, лексикография

Допълнителни изследователски интереси в областта на: лексикология на испанския език

Възможности за експертиза в областта на: теорията и практиката на превода

Преподавателски интереси в областта на: практически испански език, писмен превод, филмов превод, лексикология на испанския език

Образование:
1984 г.: СУ „Св. Климент охридски“, Факултет по класически и нови филологии, испанска филология, специализация „Превод“; втора специалност – руски език
1976 г.: 23 ЕСПУ „Ф. Ж. Кюри“, София

Членство в организации: Асоциация на испанистите в България

По-важни публикации:

Мичев (2015): Мичев, Ст. „За някои модели на процеса на превод при филмов изходен текст“. София: Нов български университет. (под печат)
Мичев (2014): Мичев, Ст. „За компресията на преводен филмов текст“. София: Нов български университет. (под печат)
Мичев (2014): Мичев, Ст. „За дескриптивизма, превода и филмовия превод“. София: Нов български университет. (под печат)
Мичев и др. (2014): Мичев, Ст. и др. ¡Aímate!. 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8.-12. клас. София: ИК „Колибри“, 207 стр. ISBN 978-619-150-429-9.
Мичев (2014): Мичев, Ст. „За теорията на превода и филмовия превод за дублаж“ ‒В: Мислене, език, реч. (Изследвания в чест на проф. дфн Евгения Вучева). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 326-335. ISBN 978-954-07-3757-7.
Мичев (2014): Мичев, Ст. „За културните референти и филмовия превод в другата култура“. –В: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. (Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 235-248. ISBN 978-954-07-3689-1.
Мичев, Ламбова (2014): Мичев, Ст., А. Ламбова. „За дублажа и субтитрирането в българския телевизионен филмов ефир“. ‒В: Езикът – наука и практика (Юбилеен сборник по повод 65-годишнина на проф. Мария Грозева). София: Нов български университет, 351-366. ISBN 978-954-535-810-4.
Мичев (2013): Мичев, Ст. „Прогрес, утопия, вяра и подчинение“. (Превод от испански на български на статията на проф. Г. Лури “Progreso, utopía, fe y obediencia”). ‒В: Следва, бр. 28, София: Нов български университет. 41-52. ISSN 1311-9060.
Мичев, Сиракова (2013): Мичев, Ст., В. Сиракова. Що е философия? (Превод от испански на български, авт. Хосе Ортега и Гасет), София: Нов български университет, 273 стр. ISBN 978-954-535-776-3.
Мичев (2013): Мичев, Ст. „За основните характеристики на аудиовизуалния филмов текст“. ‒В: Чуждоезиковото обучение днес (Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова), София: Нов български университет, 312-322. ISBN 978-954-535-748-?.
Мичев, Сиракова (2013): Мичев, Ст., В. Сиракова. „За похватите в превода: опит за описание“. ‒В: Времената отлитат, написаното остава (Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви), София: Нов български университет, 61-94. ISBN 978-954-535-758-9.
Мичев, Сиракова (2012): Мичев, Ст., В. Сиракова. Въведение в речника на Платон. (Превод от испански на български, авт. проф. Г. Лури), София: Нов български университет, 331 стр. ISBN 978-954-535-722-0.
Мичев (2011): Мичев, Ст. „За нормите на превод при изходен филмов текст“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 5. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“. 65-71. ISSN 0205-1834.
Мичев (2011): Мичев, Ст. „За превода на филми в светлината на речевите актове“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 4. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“. 3-15. ISSN 0205-1834.
Мичев, Сиракова (2010): Мичев, Ст., В. Сиракова. Modelos de realidad. Desde la lectura de los clásicos. (Превод от български на испански, авт. проф. Б. Богданов), Lugo: Axac, Colección Onoma, 130 стр. ISBN 978-84-92658-11-4.
Мичев (2010): Мичев, Ст. „За началото на киното и филмовия превод“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 6. София: МОМН. 51-62. ISSN 0205-1834.
Мичев (2010): Мичев, Ст. „Филмов превод, дублаж, субтитриране“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 4-5. София: МОМН. 60-69. ISSN 0205-1834.
Мичев (2010): Мичев, Ст. „За усвояването на преводачески умения в университета“. ‒В:Чуждоезиково обучение, бр.1.София:МОМН. 47-57. ISSN 0205-1834.
Мичев (2010): Мичев, Ст. „За филмовия превод – стъпка по стъпка“. ‒В: Език и литература, бр. 1-2. София: Съюз на филолозите българисти. 173-181. ISSN 0324-1270.
Мичев (2009): Мичев, Ст. „Трудно ли е испанското произношение?“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 3. София: МОН. 46-53. ISSN 0205-1834.
Мичев (2009): Мичев, Ст. „Англицизмите – желани гости или натрапници в съвременния испански език“. ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 5. София: МОМН. 34-49. ISSN 0205-1834.
Мичев, Сиракова, Янева (2009): Мичев, Ст., В. Сиракова, Д. Янева. Paso a Paso A1+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 170 стр. ISBN 978-954-9977-38-7.
Мичев, Сиракова (2009): Мичев, Ст., В. Сиракова. Paso a Paso A2+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4. ISBN 978-954-9977-40-0.
Мичев (2008): Мичев, Ст. Prisma de ejercicios. Nivel A2, continúa. Упражнения и граматика по испански език за подготовка на ниво А2 (малко напреднали) по Общата европейска езикова рамка. (Превод и адаптация Ст. Мичев). София: Editorial Edinumen/ИК „Колибри“, 131 стр. ISBN 978-954-529-552-2.
Мичев, Сиракова (2007): Мичев, Ст., В. Сиракова. Paso a Paso A1 (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 230 стр. ISBN 978-954-9977-33-2.
Мичев, Янева (2006): Мичев, Ст., Д. Янева. Практическа испанска граматика (с упражнения и отговори). София: Везни-4, 480 стр. ISBN-10: 954-9977-25-0; ISBN-13: 978-954-9977-25-7.
Мичев (2006): Мичев, Ст. „Въведение в Пир на Платон“ (превод от испански на български на академична лекция на проф. Г. Лури). ‒В: В градината с розите 2. Академ  ични лекции и слова (2003-2006). София: Нов български университет, 43-64. ISBN 10: 954-535-438-0; ISBN 13: 978-954-535-438-0.
Мичев, Янева (2002): Мичев, Ст., Д. Янева. Съвременни самоучители - испански език. София: Везни-4, 232 стр. ISBN 954-9977-15-3.
Мичев, Крушева (2001): Мичев, Ст., В. Крушева. Испанска граматика – кратка и ясна (превод от немски и испански, автор: Йоланда Матеос Ортега), София: ПОНС. ISBN: 9789548278805.
Мичев, Янева (2001): Мичев, Ст., Д. Янева. Испанско-български речник. София: Везни-4, 701 стр. ISBN 954-9977-04-8.
Мичев (1997): Мичев, Ст. „За учебния диалог в някои испански системи за чуждоезиково обучение“‒В:Чуждоезиково обучение, ХII, бр. 5-6, 31-40. София: МОН.
Мичев (1996): Мичев, Ст. “Realizaciones funcionales de los dos imprefectos de subjuntivo en –ra y en –se en cuatro novelas picarescas”. ‒В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение (съвместно издание на Нов български университет, Институт за чуждестранни студенти, сп. Чуждоезиково обучение). София: Нов български университет.
Мичев (1995): Мичев, Ст. Curso de gramatica aplicada del español (Morfosintaxis) (Рецензия, авт. М. Китова, Е. Вучева, издание на „Булвест 2000“, 1994 г., 384 стр.). ‒В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, София: МОН.
Мичев и др. (1992): Мичев, Ст. и др. Българско-испански речник. София: Вис Виталис.
Мичев и др. (1991): Мичев, Ст. и др. Испанско-български речник. София: Вис Виталис, 254 стр.

Обществена дейност:

2000 - 2013: Член на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.
2003: Председател на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.
2004: Участие в международна конференция “Обучение през целия живот” (Белград, Югославия).
2009 – 2012: Член на Националната комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански език.
2009: Обучителен семинар в Института “Сервантес” за получаване на сертификат за екзаминатор на изпитите DELE.
2009: Подготовка и подписване на договор с Института “Сервантес” за предоставяне на НБУ на статут на Изпитен център DELE.
2009: Организиране и провеждане на първия изпит за международна диплома по испански език DELE - Институт “Сервантес” – НБУ.
2009: Организиране съвместно с Посолството на Испания, на II Национален обучителен семинар за преподаватели по испански език в България – в НБУ.
2009: Организиране на Първата междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие” с участието на докладчици от 14 университета в България.