ДепартаментЧужди езици и култури

Гл. ас. д-р Даниела Александрова (испански ез.)

Гл. ас. д-р Даниела Александрова (испански ез.)

 

 

e-mail: daleksandrova@nbu.bg

 

Име: гл. ас. д-р Даниела Александрова
e-mail: daleksandrova@nbu.bg
Академична длъжност: главен асистент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: история на испанския език,  дидактика на ЧЕО
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социолингвистика, пикареска, история и култура на Испания и Испаноамерика
Възможности за експертиза в областта на: история на испанския език, преподаване на испански като чужд език
Преподавателски интереси в областта на: история на испанския език, съвременни методи за преподаване на испански като чужд език, техники на устния превод
Образование: 
2015 г. Курс по субтитриране. Лектор: Хорхе Диас Синтас. 23 – 26 май, НБУ, София
2013 г. Курс за оценители за изпит ДЕЛЕ, ниво В2, Институт Сервантес, София
2012 г. Научна и образователна степен “доктор” по испанска филология – историческа граматика, СУ „Св. Климент Охридски“
2010 г. Курс за оценители за изпит ДЕЛЕ, нива А1 и А2,  Институт Сервантес, София
Курс  “Игрите като средство за обучение в часа по испански език”, Институт Сервантес, София
Курс “Въведение в процеса на създаване на изпити: теоретични постановки и практика“, Институт Сервантес, София
„Когнитивна граматика. Испанската глаголна система и начините на преподаването й от когнитивно-сигнификативна гледна точка“, лектор Хосе Руис Кампильо, Институт Сервантес, София
„Портфолиото по чужд език като метод за оценяване“, Институт Сервантес, София
2009 г.  Обучителен семинар „Четвърта международна среща на преподавателите по испански като чужд език“, гр. Любляна, Словения
Курс „Специализация по испански език и култура“, Университет на Сантяго де Компостела, Испания

2000 г. Магистър по испанска филология,  СУ „Св. Климент Охридски“
По-важни публикации:
„Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas del lexema Golpe en el Lazarillo“, в „Знанието е сила“-  Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Нели Раданова  / под печат/
„Lа novela picaresca española: entorno histórico-social y temas principals“, в Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Китова, д.н.  / под печат/
Превод от български на испански език на "Книга на светлината", автор Диана Мечкова. Испанско заглавие: Libro de la luz (448 стр.), GRUP LOBHER, ISBN 9788493981044
„Испанският език от Златния век: трите измерения на вътрешнотекстовото състрадание в четири пикарескови романа”, в „Tempora volant, scripta manent!“,  ISBN 978-954-535-758-9. НБУ 2013 г.
„El español en el siglo de oro: estudio léxico-semántico de la agresión en la novela picaresca”, в  „El español: Territorio de encuentros.“,  ISBN 978-954-07-3463-7. Университетско издателство на СУ „Св. Климент Охридски“, 2012 г.
“ La enseñanza de la competencia sociocultural en clase de ELE: dos propuestas didácticas”, доклад за юбилейната зимна школа "Традицията като вдъхновение", НБУ, 2014 г
“No hago mas na” , http://www.todoele.net/actividades/Actividad_list.asp?s_keyword=Daniela+Aleksandrova&s_gramatica=&s_funciones=&s_cultura=
“ El cumpleaños de Tuli”, http://www.todoele.net/actividades/Actividad_list.asp?s_keyword=Daniela+Meza&s_gramatica=&s_funciones=&s_cultura=
“ La magia de las tradiciones”,  http://www.todoele.net/actividades/Actividad_list.asp?s_keyword=Daniela+Meza&s_gramatica=&s_funciones=&s_cultura=
Ortografia mb-mp,  http://es.slideshare.net/DanielaAleksandrova/ortografia-mb
 Ortografia de R/RR, http://es.slideshare.net/DanielaAleksandrova/ortografa-rr
Hispanos famosos,  http://es.slideshare.net/DanielaAleksandrova/hispanos-famosos-40560864