ДепартаментЧужди езици и култури

ас. Сияна Харизанова (англ. ез.)

ас. Сияна Харизанова (англ. ез.)

e-mail: sharizanova@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент
Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение и на ранното чуждоезиково обучение; подготовка на учители по английски език
Допълнителни изследователски интереси в областта на: развиване на стратегии за учене, умения за критическо мислене и самостоятелно учене
Възможности за експертиза в областта на: методика на ЧЕО и РЧЕО; подготовка на учители по чужд език
Преподавателски интереси в областта на: използване на новите технологии за нуждите на чуждоезиковото обучение на всички нива и за развиване на споменатите по-горе умения

 

 

Образование:

1987    английска филология (Московски държавен педагогически институт за чужди езици “Морис Торез”)

1982    114 АЕГ, София

Специализации:                  

2010 Хилдерстон Колидж, Броудстеърс, Великобритания

2004 Английски езиков център в Брайтън, Великобритания

1999 Йоркски Университет, Великобритания

1992 Политехнически университет в Нюкасъл, Великобритания

 

 

Членство в организации:

Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), асоцииран член на IATEFL (Международна асоциация на преподавателите по английски език)

IATEFL, International Association of Teachers of English as a Foreign Language

ELTeCS (English Language Teaching Contact Scheme) за Европа

 

 

Участие в национални и международни проекти:

2010 г. - експерт в проект „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи” (осъществяван от ЦКОКО, МОМН) по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051РО001/3.2-01 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” - за 2-10 клас по английски език, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”

2008-2009 – главен експерт в проект „Усъвършенстване на 30 стандарта за професионална квалификация, организиране и провеждане на специализирано обучение на учители и създаване на уеб-портал за професионално образование и обучение“ (BG2006/018-343.10.01 по програма ФАР на ЕС „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“)

2003-2006 г. – участие като ръководител на проекта Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език, осъществен с подкрепата на Британски съвет България; автор и редактор на методически разработки в издаденото по проекта Учителско помагало.

2003 и 2004 - Ръководител на двуседмични Летни училища за преподаватели по английски език в начален курс (по съвместен проект на Британски съвет и МОН)

 

 

По-важни публикации:

Teaching English in the Primary Classroom, Teacher Training Handbook, сборник с материали за обучение и усъвършенстване на учители по английски език в началната степен на образование Stoyanova, A., Margaritova, D., Nestorova, I., Tsvetkova, N., Ivanova, R., Bogdanov, S., Tashevska, S., Harizanova, S., Angelova, V. (2006), (автор и редактор), София: Британски съвет България

Илюстрована английска граматика с упражнения, Светла Ташевска и Сияна Харизанова, Везни-4, 2002г.

За да знам повече в 1 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2011

За да знам повече във 2 клас АНГЛИЙСКИ ” – PONS, 2011

За да знам повече в 3 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2012

За да знам повече в 4 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2012

 

 

Творчески изяви:

Методически семинари за усъвършенстване на учители в София и редица градове на страната

Участия с доклади/уъркшопи на национални и международни конференции - Гърция (1994), Полша (1999), Македония (2002 и 2006), Румъния (2006), Великобритания (2008), Германия (2010)

 

 

Обществена дейност:

Усъвършенстване на учители по английски език за всички степени на средното училище

Модериране на онлайн курсове, предлагани от Британски съвет, за усъвършенстване на начални учители по английски език

Рецензиране на учебни системи и помагала по английски език за средното училище